Венета Божилова

Венета Божилова

специалност: Медицински лаборант

Завършила ЦИПЗКССО „Йорданка Филаретова”, гр.София със специалност Медицински лаборант. Започва работа в II ГОБ в Клинична лаборатория. По-късно завършва ПМИ специалност Медицински лаборант. Работи в СХЕИ в Микробиологична лаборатория, а след това около 5 години практикува в КСМД , лаборатория за „Веществени доказателства”.

В 2001г. завършва НБУ, гр. София специалност „Мениджмънт на здравеопазването и здравните грижи”. За кратко около две години е извън сферата на здравеопазването и работи в животозастрахователно дружество като Мениджър екип. След това отново е в здравно заведение, Медицински център, който обслужва изцяло Служба по Трудова Медицина.